´╗┐
Obraz jest nagrywany i przechowywany przez 7 dni